Blog

Články, komentáře, názory, postřehy... Nech se inspirovat, pobavit a třeba i poučit mými texty.

Děloha je středem ženského těla, vnitřní zdroj ženské síly, se kterým se mnohé z nás nikdy vědomě nespojily. Když se seznámíme s její energií a podpoříme ji, mohou se z nás zrodit úžasné věci. Doslova cokoliv, o čem sníme, máme ve svém lůně a lze to přivést do tohoto světa stejně jako dítě. Kromě tvořivosti je děloha zdrojem spojení s...

Pokud se ztotožňujeme více se ženskými vlastnosti, ale měníme se, abychom zapadly do okolního světa, ztrácím velký kus sebe. Po vší té každodenní dřině a orientaci na výkon totiž zapomínáme, jak zpomalit a zjemnit se. Je pro nás těžké navázat spojení se sebou, natož pak s ostatními. Od druhých žen místo podpory očekáváme podrazy a zbytečně mezi...

Rozhodla jsem se vytvořit seriál článků o ženskosti, protože cítím, že toto téma je potřeba prozkoumat trochu hlouběji. My ženy jsme v posledních letech uvěřily a zvykly si na to, že abychom uspěly ve světě tam venku, musíme se přizpůsobit, tj. stát se mužnější verzí sebe sama.

Chceš se dozvědět více o ženských tématech? Chceš sdílet svůj příběh, názor, zkušenost? Přidej se ke skupině Ženské sdílení!