Jak být ženská v mužském světě I

29.03.2021

Rozhodla jsem se vytvořit seriál článků o ženskosti, protože cítím, že toto téma je potřeba prozkoumat trochu hlouběji. My ženy jsme v posledních letech uvěřily a zvykly si na to, že abychom uspěly ve světě tam venku, musíme se přizpůsobit, tj. stát se mužnější verzí sebe sama.

Velmi dobře vím, o čem mluvím. Moje cesta zpět k ženství rozhodně nebyla přímočará, snadná ani krátká. Je výsledkem mnoha let zvědomování a přepisování naučených vzorců, léčení starých zranění a pěstování sebelásky. Nakonec jsem dospěla k takovému vnitřnímu zjemnění, které mi nedovolilo nadále setrvávat v blízkosti některých lidí a zejména v nátlakovém pracovním prostředím. Pro ženy, které se potýkají s něčím podobným a cítí, že jejich ženskost lehce pohasíná, jsem připravila několik rad, jak ji opět rozzářit. Budu je uveřejňovat postupně. Nejprve si pojďme objasnit, co si představit pod pojmy ženská energie a mužská energie. 

Zjednodušeně řečeno ženskou energií rozumíme soubor vlastností, které jsou opačné k vlastnostem mužské energie. Mužská stránka se projevuje, když věci děláme, zaměřujeme se na cíl, vnější svět, budoucnost, bezpečnost a ochranu. Ženská stránka se projevuje plynutím, zaměřuje se na empatii, emoce, nitro, propojení a přijímání. Není vůbec pochyb o tom, že ideálem je pro všechny bytosti bez rozdílu pohlaví rovnováha. Jenomže, buď se narodíme jako muž, nebo jako žena, tj. s jednou dominantní energií, a ta je pro nás zkrátka přirozenější... 

Poznámka: Titulek se může zdát poněkud zavádějící. Mým záměrem nebylo "rozdělovat", jen poukázat na upřednostňování racionálního (mužského) přístupu v porovnání s emočním (ženským) přístupem v běžném fungování současné západní společnosti.