Jak být ženská v mužském světě II

30.03.2021

Pokud se ztotožňujeme více se ženskými vlastnosti, ale měníme se, abychom zapadly do okolního světa, ztrácím velký kus sebe. Po vší té každodenní dřině a orientaci na výkon totiž zapomínáme, jak zpomalit a zjemnit se. Je pro nás těžké navázat spojení se sebou, natož pak s ostatními. Od druhých žen místo podpory očekáváme podrazy a zbytečně mezi sebou soupeříme. Do života si přitahujeme muže se zdůrazněnými ženskými vlastnostmi (ty, kteří nedokáží vstoupit do své síly a nedokáží naplnit naše ženské potřeby), protože samy se nacházíme v energiích tlaku a boje. Vytváříme nevyvážené vztahy a jsme víc a víc ve stresu. Jak z toho ven? Troufám si říct, že cest existuje mnoho. Důležité je uvědomit si a zhodnotit, v čem teď žiji a zda tohle chci skutečně změnit. Cesta zpět k ženskosti vede jednak přes naše tělo, jednak přes naše nitro.

Každé ženě, která touží spojit se znovu se svou ženskostí, bych doporučila:

  • Uvědom si svou dělohu
  • Respektuj svou cykličnost
  • Buď přítomná v těle
  • Naslouchej své intuici
  • Probuď svou sílu

Jednotlivé body podrobněji rozvedu v následujících příspěvcích. Ženskost podle mě není automatická. Nezdědily jsme ji a mnoho z nás nemělo a dosud třeba ani nemá zdravé ženské vzory ve svém okolí. Já věřím, že ženou se rodíme uvnitř a že to ženské v nás je potřeba objevovat, rozvíjet, kultivovat, hýčkat a opečovávat. 

Poznámka: Titulek se může zdát poněkud zavádějící. Mým záměrem nebylo "rozdělovat", jen poukázat na upřednostňování racionálního (mužského) přístupu v porovnání s emočním (ženským) přístupem v běžném fungování současné západní společnosti.