Ženské meditace Mohendžodáro

Vyzkoušej aktivní meditační a relaxační techniky napomáhající plnému prožívání ženství!

Ženské meditace Mohendžodáro jsou jednoduše o sebeobjevování a transformaci. Meditace je vždy pohledem dovnitř. Uvolnění, zjednodušení, rozpuštění, ztišení, naslouchání. Vnímáš to, co je teď a tady. Vědomě pozoruješ. Meditativnost podporuje plynutí a znovuobjevuje ženství.

Proč si vybrat ženské meditace Mohendžodáro

Unikátnost

Jde o ojedinělý projekt meditačních technik a terapií pro transforamci žen podporující jejich krásu a radost.

Dynamika

Aktivní meditace využívají prvky dramatického vyjádření a pohyb v kombinaci s relaxačními technikami.

Naplnění potřeb ženy

Promyšlený systém devíti meditací, kdy každá je zaměřena na vyladění jiné hluboké vnitřní potřeby ženy.

Každá žena má devět tváří

Ženské meditace Mohendžodáro pracují s devíti ženskými aspekty: Herečka, Kráska, Živitelka, Léčitelka, Milenka, Hospodyně, Kněžka, Rádkyně a Matka. Meditační praxí se jednotlivé aspekty Tvé vnitřní ženy sjednocují a zároveň se naplňují Tvé hluboké potřeby. To Tě činí šťastnou, spokojenou a atraktivní.

Herečka
Herečka

Tvořivé dětství

Meditace rozvíjí aspekt Herečky. Pomáhá uspokojovat nevědomé potřeby z dětství. Technika podporuje tvořivost a schopnost objevovat nové věci, napravuje negativní dopady mnohdy dogmatické výchovy. Uvolňuje psychické napětí, podporuje umění hrát si. Díky tomu je žena schopna postavit se každé výzvě, životní situaci a problému.

Laskavé sebepřijetí

Meditace rozvíjí aspekt Krásky. Věnuje se nejdůležitějšímu vztahu v životě člověka - vztahu k sobě. Velmi důležité je to pro současnou ženu, která je orientovaná na vztahy k druhým. Meditace otevírá schopnost citového vyjádření a přijímání sebe sama. Pomáhá odstraňovat přehnanou pozornost k hodnocení okolí i sebedestruktivní kritiku.

Živitelka
Živitelka

Umění se prosadit

Meditace rozvíjí aspekt Živitelky. Odstraňuje strach z existenční nejistoty, podporuje schopnost prosadit se pomocí naladění se na sílu vnitřního muže a aktivací síly vnitřní ženy. Zprostředkovává zkušenost, že je dobré nenechat se odradit vlastními chybami. Pomáhá pochopit, že prosazení se je zcela přirozené.

Léčitelka
Léčitelka

Imunitní posílení

Meditace rozvíjí aspekt Léčitelky. Podporuje životní sílu a imunitu. Odstraňuje zatěžující psychické kódy, ulehčuje od psychického a emocionálního napětí. Pomáhá potlačit nedůvěru člověka k sebeuzdravování a regeneračním schopnostem, kterými tělo přirozeně disponuje.

Milenka
Milenka

Otevření se intimitě

Meditace rozvíjí aspekt Milenky. Deprogramuje sexuální potlačení a strach z blízkosti a intimity. Meditace otevírá vztah k sobě a k sexualitě a sexuálním projevům jako k něčemu lidskému a přirozenému. Probouzí autentičnost a nevinnost. Vede ženu k pozornosti k sobě a svému tělu.

Hospodyně
Hospodyně

Pořádek v životě

Meditace rozvíjí aspekt Hospodyně. Odstraňuje chaos a nejistotu v životě, přináší řád a spočinutí v základní disciplíně, kterou člověk potřebuje jako zdravý základ pro jakoukoliv činnost.Odstraňuje přehnaný důraz na minulost a její destruktivní vliv.

Kněžka
Kněžka

Otevřené božství

Meditace rozvíjí aspekt Kněžky. Je prevencí před workoholismem a přehnaným shonem. Vyrovnává potlačené nebo přetékající ego a jeho nepříjemné projevy. Učí zvítězit prostým odevzdáním. Osvobozuje člověka od nucené zodpovědnosti a dává vnitřní svobodu. Učí moudrosti ustoupit tam, kde je boj nevhodný.

Vědomé bytí

Meditace rozvíjí aspekt Rádkyně. Je esencí všech meditací. Jde o klidnou techniku, která rezonuje hluboko v podvědomí i nevědomí. Bytí vychází z jednoduchosti a prázdnoty. Do přeplněného poháru, kterým jsme, nelze nic nového nalít. Pouze prázdnota má potenciál k přijímaní nových věcí. S prázdnotou v mysli je bytí skutečné.

Matka
Matka

Šťastné mateřství

Meditace rozvíjí aspekt Matky. Jde o techniku napomáhající hlubokému spočinutí v mateřském ženském aspektu. Podporuje vědomé početí, harmonické těhotenství a porod, zakořeněný vztah s dítětem. Otevírá přirozenou mateřskou tvořivost a schopnost vytvářet a pečovat o své dítě, rodinu či projekt.


Ženské meditace Mohendžodáro jsou součástí Tantra-jógy Mohendžodáro zakladatelů MUDr. Moniky Sičové a Ing. Igora Samotného.

Igor Samotný, Ženské meditace Mohendžodáro, www.mohendzodaro.cz, info@sugama.cz

Aktivní ženské meditace Mohendžodáro jsou laskavé a vhodné pro všechny ženy. Přijď si je vyzkoušet!