Uvědom si svou dělohu

28.09.2021

Děloha je středem ženského těla, vnitřní zdroj ženské síly, se kterým se mnohé z nás nikdy vědomě nespojily. Když se seznámíme s její energií a podpoříme ji, mohou se z nás zrodit úžasné věci. Doslova cokoliv, o čem sníme, máme ve svém lůně a lze to přivést do tohoto světa stejně jako dítě. Kromě tvořivosti je děloha zdrojem spojení s předky. Jejich energetická minulost, moudrost i traumata, se přenáší a usazují právě v děloze. Při vědomé práci s ní můžeme vyřešit mnohé.

Jak navázat/obnovit spojení s dělohou?

  • Meditace. Pro spojení s dělohou existuje v systému aktivních ženských meditací Mohendžodáro jedna z nejkrásnějších a nejsilnějších meditací, které jsem kdy zažila - Šťastné mateřství. Považuji ji za vrchol, ke kterému se lze dostat a plně jej procítit až po absolvování všech předchozích meditací. To ale neznamená, že spojení s dělohou nemůžeš navázat ihned vědomou pozorností nebo použít...
  • Dechové cvičení. Pohodlně se posaď/lehni si a zavři oči. Navnímej, jak se Tvé tělo právě cítí. Až budeš připravena, začni dýchat pusou. Dech je hluboký, plynulý, bez pauzy mezi nádechem a výdechem. Nepřeháněj to, nejde o holotropní dýchání:-) Pokračuj a představ si, jak se dostáváš až do lůna. Můžeš si na bříško (pod pupík) položit ruce pro lepší uvědomění. Všímej si jakýchkoli myšlenek, emocí nebo fyzických pocitů, které se objeví. Pokud cítíš potřebu se nějak hýbat, něco vyslovit nebo vydat nějaký zvuk, udělej to. Prociťuj vděčnost za spojení s touto důležitou částí Tvého těla. Po 10-15 minutách se vrať k normálnímu dechu, tj. nádech i výdech procházejí nosem.
  • Rituál. Spojení s božskou Matkou, zní to dobře? Tak určitě vyraz do přírody a nech se JÍ inspirovat k vytvoření vlastního rituálu. Věřím, že žádný návod nepotřebuješ (více v dílu o intuici).
  • Tvořivá činnost, masáže, ženská napářka, bylinné koupele.