Benefity ženských meditací Mohendžodáro

Na co jsou meditace zaměřeny?

Jednoduše na to, aby žena byla šťastná. To se děje naplněním devíti hlubokých ženských vnitřních potřeb. Jsou jimi:

Bezpečí

Tuto potřebu žena uspokojuje tím, že si najde mužského ochránce. V bezpečí mužského ochránce žena rozvíjí a uspokojuje své potřeby. Pokud žena není schopná vytvořit takový vztah s mužem, stává se  ochráncem sama sobě a ztrácí své ženské vlastnosti.

Hloubka

Žena potřebuje objevovat pocity a emoce ve své hloubce. To vyžaduje dostatek času, který žena často nemá, nebo si jej prostě nechce udělat. Hloubka poté bývá nahazena něčím povrchním. Pak se ovšem žena necítí šťastná.


Plynutí

Pro ženu je důležité, aby se životní situace děly ve vlnách. Aby pomalu přicházely, vnořily se do psychiky ženy, měly svůj vrchol a pak pomalu odešly a doprožily se.


Odevzdání

Pro ženu je důležité odevzdat se. Milování, dílu, muži, dítěti... V odevzdání spočívá ženská moc, která má velkou tvořivou sílu. Pokud se žena nedokáže odevzdat, stává se bojovnicí v první linii, je jako terč a schytává všechny rány.


Citlivost

Ženy poznávají svět citlivostí. Prociťují svá rozhodnutí, upravují je, korigují, mění. Výsledek trvá déle, ale je naladěn a sedí na dobu, okolnosti i všechny zúčastněné. Žena, která ztrácí citlivost, je v chování hrubá, nepříjemná, neautentická.


Intimita

Žena je nastavena na blízkost. Intimita, důvěrný zážitek ji naplňují. Žena je šťastná, když se s někým a něčím cítí v blízkosti. Dává jí to řád a smysl. Naopak  nemá ráda odstup, vzdálení, necítí se v tom dobře. Důvěrné věci ženu přitahují a oživují.


Dávat život / pečovat o život

Jde o nejhlubší potřebu. Žena potřebuje mít pocit, že je svět zdravý, aby do něj mohla přinést nový život. Ženy, které nenávidí svůj svět, cítí se ohrožené nebo jsou vystrašené z vnějšího dění, mají problém stvořit život a otěhotnět.


Vztah

Žena je šťastná, když tvoří vztah s blízkou osobou. Žena prožívá, užívá si, projevuje se ve vztahu. Nemusí se jednat jen o vztah s mužem, může to být vztah s rodičem, dítětem, kamarádkou. Ve vztahu žena vytváří různorodý celek, a to ji oživuje.


Umělecky se vyjadřovat

Žena je jemně ponořena do hloubky a tu potřebuje vyjadřovat. Nejlépe prostředncitvím malování, tance, zpěvu. Tímto vyjádřením dává najevo svou univerzální touhu být bohyní a být uctívána jako bohyně.


Jaké benefity Ti meditace přinesou

Sebevědomí

Díky spojení s Tvou ženskou silou a moudrostí Tvého těla

Atraktivita

Díky sjednocení všech devíti ženských aspektů v Tobě

Tvořivost

Díky probuzení přirozeného zdroje Tvého vyjádření

Citlivost

Díky doprožití archetypálních životních situací

Spokojenost

Díky naplnění Tvých hlubokých ženských vnitřních potřeb